Małgorzata Teresa Suchanowska

RADNA MIASTA LUBLIN

Strona Główna

Dziękuję za wybór do Rady Miasta Lublinnie zawiodłam Waszego zaufania.
Po pierwsze służyć mieszkańcom i być ich głosem.
Po drugie najpierw z wielkim sercem pomagać i zapobiegać, aby bez serca egzekwować prawo.
Po trzecie gdy w małych sprawach jesteś dobry to i w dużych będziesz skuteczny.

Chcę nadal pracować na rzecz naszego miasta Lublina, proszę
wszystkich mieszkańców okręgu piątego o wsparcie i głosy w wyborach.

Małgorzata SuchanowskaSytuacja bytowa w Lublinie tysięcy rodzin, starszego pokolenia i ludzi młodych jest bardzo trudna. Skutki liberalnej nieudolnej polityki antyspołecznej są dla Nas bardzo dramatyczne. Mamy wielu ludzi dotkniętych chorobami, których nie stać na leki, ludzi pracy najemnej nie ubezpieczonych, ludzi pozbawionych pracy nie z ich winy, pracujących za jałmużnę, również setki młodych małżeństw bez mieszkań i szans na nie – co zmusza ich do emigracji zarobkowej.

Wspominam o tym, bo wiele do zrobienia mają w tym zakresie Władze Lublina, które „nie widzą i nie mają sposobu ani programu rozwiązań” tych problemów.

Błędnie lawirując w nierealnych pomysłach wydają nasze pieniądze na inwestycje drugiej potrzeby – które mają przynieść aplauz wyborczy.

Nie konsultując ze społeczeństwem, sami podejmują decyzje. Nie przejmują się rosnącym ubóstwem Lublinian i tym że protestują i wyjeżdżają za granicę. Zauważalna polityka antyspołeczna przejawiająca się pomnikowymi inwestycjami, które będziemy zmuszeni utrzymywać z własnych kieszeni, oraz zaciskaniem „obroży finansowej” mieszkańcom nieustającymi podwyżkami: podatków, biletów autobusowych, wody, ciepła, kolosalną opłatą za śmieci, wysoką opłatą targową, oraz płatną strefą parkingową (nie wysilając się, aby zapewnić bezpłatne miejsca parkingowe), jest nie właściwa i pogłębia kryzys w Lublinie.

Drodzy Państwo !

Blisko cztery lata pełnię funkcję Radnej Rady Miasta Lublin. Jestem Państwu niezmiernie wdzięczna za mandat, który dzięki Państwa głosom otrzymałam i starałam się z sercem, ciężką pracą, uczciwie go wypełniać, aby Was nie zawieść.

Przez ten czas nauczyłam się wiele, dzięki Państwa wsparciu miałam siłę i determinację rozwiązywać problemy i pracować na rzecz Naszego Miasta – reagując na wszystkie sprawy mieszkańców.

Było ciężko, ale wiele się udało:

 1. Złożyłam blisko 200 interpelacji i wniosków.

 2. Udany protest przygotowany z mieszkańcami Ponikwody (1308 podpisów). Wstrzymaliśmy  budowę osiedla kontenerów socjalnych przy ul. Grodzickiego (granice Ponikwody)  podobnego do osiedla przy ul. Grygowej.

 3. Skuteczna pomoc Dyrektorom szkół i sprzeciw przeciwko ich likwidacji, akcję likwidacji szkół nazwano łączeniem.

 4. Udało się z mieszkańcami osiedla Rudnik (petycją 1004 podpisów) wywalczyć uruchomienie linii autobusowej nr 74 przez ul. Dożynkową do Rudnika.

 5. Powstały przejścia dla pieszych na ul. Ponikwoda i ul. Dożynkowej.

 6. Została zrealizowana budowa chodnika i oświetlenia na ul. Dożynkowej o co wnioskowałam.

 7. Dopilnowałam wybudowania parkingów na ul. Bazylianówka i przy ul. Węglarza.

 8. Zaopatrzono dzielnice w kosze na śmieci, uparcie o to się starałam.

 9. Postawiono dzięki moim wnioskom wiatę przystankową na ul. Węglarza.

 10. Wyremontowano ul. Koryznowej wraz z chodnikiem i wybudowano przy niej ścieżkę rowerową.

 11. Dopilnowałam stworzenia bezpłatnego parkingu na ul. Daszyńskiego.

 12. Wybudowano boiska ORLIK przy Gimnazjum nr. 2 ul. Lwowska i na Felinie.

 13. Powstało boisko przy Gimnazjum nr. 17 (ul. Maszynowa), dzięki uchwale obywatelskiej, którą przygotowałam dla szkoły. Wspólnie zebraliśmy ponad 2000 podpisów.

 14. Broniłam i przygotowałam protest (zebraliśmy 2200 podpisów) w sprawie ochrony skwerku po cmentarzu u zbiegu ulic Walecznych-Unicka przed budową siódmego na Kalinowszczyźnie supermarketu.

 15. Przygotowałam uchwały obywatelskie i walczyliśmy z rodzicami o wznowienie stołówek w szkołach ZSO nr 4 ul. Tumidajskiego i ZSO nr 5, ZSO nr 1, udało się, bo wyeliminowaliśmy drogi catering (9zł obiad), a szkolne stołówki żywią nasze dzieci za 2,80zł.

 16. Z wielkim uporem walczyłam i udało się doprowadzić do wyremontowania dla dzieci świetlicy „Promyk” na ul. Odlewniczej 11a, na Tatarach.

 17. Udało się wybudować również przedszkole i bibliotekę na osiedlu Felin.

 18. Po wielkich długoletnich sporach wreszcie udało się rozpocząć budowę ul. Łęczyńskiej.

 19. Po długich perypetiach udało się wyremontować ul. Mełgiewską.

 20. Zostały wybudowane place zabaw w dzielnicach Tatary i Kalinowszczyzna.

 21. Zrealizowano wreszcie budowę ul. Węglarza (przedłużenie ul. Związkowej).

 22. Przy mojej pomocy zrealizowano budowę ul. Wielkiej na Ponikwodzie.

 23. Wiele ulic w dzielnicach doprowadzono do przejezdności utwardzając szutrem, lecz nie tak powinny wyglądać, o to trzeba zadbać w przyszłości.

 24. Wnioskowałam o chodnik łączący dzielnicę Przyjaźni z chodnikiem przy rzece Bystrzycy.

 25. Przygotowałam uchwały obywatelskie w sprawie budowy boisk przy szkołach LCEZ ul. Magnoliowa 8 i ZSO nr 2 ul. Przyjaźni 12, obecnie w realizacji.

 26. Wybudowano również ul. Bluszczową.

 27. Broniłam przed sprzedażą obiektu Rady Dzielnicy przy ul. Owocowa 6, na Ponikwodzie

 28. Przebudowa ul. Lwowskiej, między innymi za moją inicjatywą.

 29. Udało mi się zapobiec razem z radami dzielnic prywatyzacji Zarządu Nieruchomości Komunalnych, w którego władaniu są mieszkania i obiekty miejskie. Przekształcenie w spółkę doprowadziłoby do chaosu, pozbawiając wielu mieszkańców dachu nad głową w starych zasobach mieszkaniowych.

 30. Przebudowano na mój wniosek chodnik od osiedla Przyjaźni do rzeki Bystrzycy.

  Uważam, że więcej inwestycji powinno być w dzielnicach, które bezpośrednio ułatwiają życie mieszkańcom:

  Ponikwoda (Bazylianówka-Rudnik )

 • Budowa ul. Trześniowskiej, Narcyzowej, Strzembosza, Ustronie, Poziomkowej, Kasztanowej i Kruszynowej,
 • Remont i przebudowa ul. Dożynkowej i ul. Wiejskiej,
 • Budowa basenu i kompleksu boisk przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – wychowawczym przy ul. Spółdzielczości Pracy 63. Bazylianówka,
 • Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Bluszczowej i wąwozu przy osiedlu Ogrody Dożynkowa” – budowa placów zabaw i siłownie na powietrzu.

Kalinowszczyzna

 • zagospodarowanie terenu wysypiska przy ul. Zawilcowej,
 • przeniesienie przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Lwowskiej 13,
 • kompleksowy remont ul. Kalinowszczyzna, i części ul. Kuronia i przylegającego murku oporowego,
 • remont ciągu pieszo – jezdnego przy budynku Koryznowej 2.
 • doświetlenie ul. Krzemienieckiej i Okrzei.

Tatary

 • budowa kładki na Bystrzycy, od Os. „Przyjaźni” RSM „Motor” do lewego brzegu rzeki,
 • rewitalizacja wąwozu i amfiteatru przy ul. Odlewniczej,
 • utworzenie Centrum Sportowego i Edukacyjnego z krytą pływalnią (z funkcją rehabilitacyjną) przy Gimnazjum Nr 17,
 • budowa parkingu przy ul. Łęczyńskiej 61 od strony ul. Graffa. Budowa boisk szkolnych w Zespole Szkół Nr 2 ul. Przyjaźni 12,
 • wykonanie siłowni na powietrzu, oraz placów zabaw przy ul. Motorowa 2-4-6-8.

Hajdów – Zadębie

 • budowa wodociągu przy ul. Mełgiewskiej od nr. 150 ( do granic miasta).
 • przebudowa ulic Dziubińskiej i Dojazdowej,

 • budowa brakującego oświetlenia na ul. Zadębie od nr 40 do nr 92 po obu stronach,

  na ul. Kasprowicza i na ul. Mełgiewskiej do nr 104 od skrzyżowania z ul. Kasprowicza.

Felin

 • budowa segmentu gimnazjum przy Szkole Podstawowej nr 52 przy ul. Władysława Jagiełły,
 • budowa odcinka ul. K. Jagiellończyka z chodnikami i oświetleniem,
 • wykonanie siłowni na powietrzu przy ul. Władysława Jagiełły 9,
 • remont nawierzchni ul. Królowej Jadwigi i ul. Władysława Jagiełły,
 • wykonanie targowiska na osiedlu Jagiellońskim.

Nasze miasto czeka na dobre zmiany!

A od tego się zaczęło:

Powołanie Społecznego Komitetu na Rzecz Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Rudnik było aktem sprzeciwu wobec destrukcyjnej zabudowy deweloperskiej, która niszczyła nasze otoczenie, a przez to ingerowała w naszą własność. Był to protest przeciwko istnieniu podwójnych planów oraz wobec lekceważącej postawy urzędników wydających na ich podstawie zezwolenia na budowę. Udało nam się ujawnić i zatrzymać te destrukcyjne działania i doprowadzić do częściowej zmiany planów, ale trzeba sobie zadać pytanie – na jak długo? Dlatego, aby nadal walczyć o nasze sprawy, postanowiłam kandydować do Rady Miasta Lublin.

Wielkim problemem w Lublinie jest:

– zagęszczenie zabudową naszych osiedli kosztem zielonych skwerków przed blokami,

– zasypywanie wąwozów,  degradacja naszego wspólnego dobra i naturalnie ukształtowanego krajobrazu Lublina, naszego pięknego miasta,

– brak miejsc parkingowych (potrzeba budowy zatok parkingowych wzdłuż ulic i ogólnodostępnych miejskich parkingów na osiedlach),

– brak inwestycji drogowych w dzielnicach (chodniki, przejścia dla pieszych, znaki drogowe, sygnalizacje świetlne dla bezpieczeństwa mieszkańców),

– brak oświetlenia ulic (co utrudnia poruszanie się pieszych w godzinach wieczornych i nocą – wielki problem w przypadku braku chodników),

– brak pracy, wysokie bezrobocie,(nieustanne likwidowanie ostatnich zakładów pracy), a co w zamian  ?

– brak konsultacji społecznych w  ważnych sprawach ( wszystkie ważne  decyzje podejmowane z za biurka urzędników) nie informowanie  Rad Dzielnic i Radnych Miasta.

– nie dbanie i brak ochrony zieleni – nie koszone trawniki przypominające łąki, wycinka drzew i krzewów.

– zaśmiecone miasto – bez koszy na śmieci w dzielnicach, brak  ekip sprzątających.

– brak interwencyjnych  dyżurów w Ratuszu w dni wolne (w wolną sobotę wycięto w pień zabytkowe drzewa na cmentarzu przy ul. Walecznych).

Przybliżając moją działalność i sprawy, które leżą mi na sercu, zapewniam, że jestem do Państwa dyspozycji. Służąc radą i nabytym doświadczeniem, będę pomagać w rozwiązywaniu Waszych różnych trudnych spraw.

Władza powinna autentycznie służyć mieszkańcom i wspólnie z nami rozwiązywać problemy, z którymi borykamy się na co dzień.

Z doświadczenia wiem, że tylko wspólna praca i głębokie zaangażowanie wielu środowisk jest w stanie wypracować sukces. Zachęcam więc Państwa bardzo serdecznie do współpracy i wzajemnej pomocy. Potrzebuję Waszego wsparcia i zaangażowania. Wtedy rozwiążemy sprawy, które nas nurtują, ale również inspirują do tego, aby wspólnie działać i zmieniać na lepsze to, co zmienić można i trzeba. Nasze miasto czeka na dobre zmiany!