Małgorzata Teresa Suchanowska

RADNA MIASTA LUBLIN

Archive for the ‘Aktualności’ Category

Czy za wywóz śmieci zapłacimy mniej?

Posted by radna

W piątek, 31 stycznia 2014  jako klub radnych PiS złożyliśmy w Biurze Rady Miasta Lublin projekt uchwały przewidujący obniżenie stawek za wywóz odpadów w Lublinie.

Przypomnijmy, że w 2013 roku na wniosek prezydenta Krzysztofa Żuka (PO) radni PO i WL, wbrew opinii PiS przegłosowali drastyczną podwyżkę opłat za wywóz śmieci w Lublinie. Te podwyżki weszły w życie od 1 lipca 2013 roku. Read the rest of this entry »

W czwartek 13 lutego odbyła się kolejna sesja Rady Miasta Lublin

Posted by radna
  1. Radni PO i Wspólnego Lublina wykreślili z porządku obrad projekt stanowiska Prawa i Sprawiedliwości w sprawie sprzeciwu wobec przypadków ograniczania prawa do zgromadzeń w Lublinie. Read the rest of this entry »

Zadłużenie Lublina przekroczyło MILIARD złotych

Posted by radna

10.02.2014r.  zadłużenie Lublina przekroczyło MILIARD złotych. Ratusz kpi z problemu odpowiadając, że dług nie wynosi miliard zł, ale 980 milionów.

Tak wysokie zadłużenie to bardzo niekorzystna informacja dla naszego miasta i jego mieszkańców. Obawiamy się o możliwości spłaty tak wysokiego zadłużenia. W jaki sposób przełoży się to na portfele naszych mieszkańców? Read the rest of this entry »

Zbiórka podpisów w sprawie referendum dotyczącego Lasów Państwowych

Posted by radna
Wobec braku reakcji rządu Donalda Tuska na merytoryczne argumenty leśników przemawiające za odrzuceniem szkodliwej dla Lasów Państwowych propozycji zmian w ustawie o Lasach Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, Parlamentarny Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju Europy w porozumieniu z Klubem Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości przymierza się do ogólnokrajowego referendum. Read the rest of this entry »

Czy miło się bujać i bawić w piasku, gdy miasto w długach tonie ?

Posted by radna
Krzysztof Żuk

fot. wykonała Małgorzata Genca (zobacz Kurier Lubelski).

Tak beztrosko jak widać, można podejmować decyzje zadłużania Miasta, a czy można się bujać? Read the rest of this entry »

Nie róbmy polityki róbmy podwyżki mieszkańcom Lublina

Posted by radna

Z powodu braku w całości możliwości wypowiedzi na sesji zamieszczam moje wystąpienie w sprawie podwyżek wody i ścieków:

 

„Nie róbmy polityki róbmy podwyżki mieszkańcom Lublina”

Z takim hasłem, powinny pojawić się bilbordy Prezydenta K. Żuka, radnych z PO i współpracującego z nim  klubu WL. Read the rest of this entry »

Ciąg dalszy wydawania naszych pieniędzy na „nagie spektakle”

Posted by radna

Polska to dom, który ponad tysiąc lat rósł w górę,
to tradycja naszych dziadów, naszym dziełem jest  warownym murem,
Kultura to modlitwa, to wieczerza, to kolędowanie,
to jest ojców mowa i ludu śpiewanie,
to jest nasza historia, tożsamość narodowa,
którą żadna ideologia  przez  lata nie zmieniła i nie zmieni. Read the rest of this entry »

O projekcie stanowiska wobec Gender

Posted by radna

Dwa tygodnie temu  grupa radnych PiS złożyła projekt stanowiska Rady Miasta Lublin wobec destrukcyjnego wpływu ideologii gender (w załączeniu). Przedstawione stanowisko nikogo nie atakowało – apelowaliśmy jedynie o to, aby nie promować tej szkodliwej ideologii i zapobiec wprowadzenia jej do szkół  w naszym mieście. Read the rest of this entry »

Taką przyszłość kreuje nam PO pod przewodnictwem Żuka

Posted by radna

Taką przyszłość dla Miasta kreuje władza PO za przewodnictwem K.Żuka. Poniżej możecie popatrzeć na zdjęcie z inwestycji za publiczne pieniądze „Park Zawilcowa” na Kalinie:

pełny artykuł na stronie gazety Dziennik Wschodni

O billboardach reklamujących Prezydenta

Posted by radna

Zwracam się do Pana Prezydenta, o przedłożenie informacji związanej z rzeczywistymi kosztami prezentowanej w formie bilbordów na terenie Miasta Lublin, „kampanii wizerunkowej”, „zachęcającej do wspólnego decydowania o naszym mieście naszych mieszkańców”. Hasło to  w rzeczywistości nie jest przez Pana realizowane,  bowiem  przy podejmowaniu  ważnych decyzji unika Pan autentycznych konsultacji społecznych z Radnymi,  Radami Dzielnic i mieszkańcami. Przykładem jest forsowany przez Pana kosztowny remont Placu Litewskiego za 50 milionów złotych. Read the rest of this entry »

Mobbing w urzędzie miasta i spółkach miejskich

Posted by radna

Zważywszy na trudny temat „MOBBINGU” w pracy urzędu i podległych Panu spółek miejskich, którego stara się Pan Prezydent unikać, jako Radna Rady Miasta Lublin pozwolę sobie o nim głośno mówić. Ostatnia sprawa dotycząca presji władz spółki miejskiej MOSIR jest poważna i wymaga podjęcia przez Pana skutecznych działań w tym zakresie. Tym bardziej, że osobiście o problemie mobbingu Pana informowałam. Wskazując konkretne osoby podległe bezpośrednio Panu oczekuję, że sprawa nie będzie zlekceważona i zepchnięta, bowiem dotyczy to urzędu, którym Pan kieruje. Read the rest of this entry »

Uciążliwy ruch tirów na ul. Gospodarczej w Lublinie

Posted by radna

Zwracam się do Pana  Prezydenta z uprzejmą prośbą o rozwiązanie problemu dotyczącego trudnej sytuacji mieszkańców ul. Gospodarczej odnośnie przejazdu przez nią tirów.

Bardzo przeciążona przejeżdżającymi tirami ulica, wywołuje  ogromny hałas i drgania budynków,  a na skutek tego pękają ściany elewacji. Powyższe uciążliwości uniemożliwiają otwieranie okien  i normalne funkcjonowanie mieszkańcom. Sklepy są zaopatrzone w towary, samochodami do 3,5 t.

Z uwagi na to, iż Rada Dzielnicy zwróciła się z prośbą, pismem z dnia 18.12.2013 r. informuję że zostały przeprowadzone konsultacje i zebrano – 189 podpisów mieszkańców.

Uzasadniony protest mieszkańców, nie powinien być lekceważony przez urzędników, proszę o poszukanie drogi kompromisu.

Czy jest możliwe ograniczenie tonażu pojazdów i  skierowanie ciężkiego sprzętu w  Aleję Witosa  i ul. Nowy Graf ?

Zważywszy na powagę pilnej sprawy, proszę o niezwłoczną odpowiedź.

Nadzy aktorzy na scenie – możliwe tylko w Centrum Kultury w Lublinie

Posted by radna

Nadzy aktorzy na scenie finansowani ze środków publicznych miasta Lublin? – Nie ma na to zgody, choć takie projekty można znaleźć w Centrum Kultury – miejskiej instytucji kultury hojnie dotowanej przez Ratusz (kasa na 2014 rok będzie o 21% wyższa niż w roku 2013 – 9,5 mln zł!). Read the rest of this entry »

Moje wystąpienie na sesji budżetowej – po raz pierwszy ograniczono wypowiedź radnym

Posted by radna

W Ratuszu dnia 19. 12. 2013 r. odbyła się XXXVI sesja Rady Miasta Lublin. Został uchwalony budżet na 2014 rok przez radnych PO i WL  nie jest on rozwojowy dla mieszkańców  dzielnic Lublina. Przewiduje dalszą wysprzedaż majątku i zadłuża  miasto  o kolejne 200 000 000 zł. Radni PO i WL ograniczyli możliwość  wypowiedzi w debacie  do czterech minut.

Z uwagi na krótki czas, nie zdążyłam wypowiedzieć się. Dlatego umieszczam moje wystąpienie. Read the rest of this entry »

Lider w Lublinie – Prawo i Sprawiedliwość

Posted by radna

Głównym celem K.Żuka PO w Lublinie jest następny kredyt w Banku Rozwoju Rady Europy na kwotę 280 milionów złotych. Na koniec 2013 r. zadłużenie osiągnie 986 milionów zł. co stanowi 50,43 % dochodów, a nieprzekraczalny limit to 60 %
Sondaż w Lublinie: przewaga Prawa i Sprawiedliwości !
Prawo i Sprawiedliwość 44,8% , PO 15%…
http://ewybory.eu/sondaz-uliczny-w-lublinie-10-11-2013/

Ostatnie wydarzenia w Lublinie – Sprawa kupców, pozbawienia ich miejsc pracy i przepędzenia sprzed cmentarza na Majdanku, wydarzenia w MPWiK (emisja obligacji na kwotę 90 mln za zgodą prezydenta) , przekształcenie LPEC w spółkę akcyjną pokazują, że K.Żuka z PO nie obchodzą losy mieszkańców, po co negocjować i konsultować jak sami decydują jakie pomniki będą budować, a wstęgi przecinać przed wyborami.

Wysokie opłaty za wodę i ścieki, bilety, podatki od nieruchomości, opłaty za strefy parkingowe, wzrost opłat za wywóz śmieci z 5 zł na 12 zł. – to oferta mieszkającego w Świdniku Krzysztofa Żuka (PO) dla Lublina.
Zadłużanie miasta i jego mieszkańców – www.dluglublina.pl oraz zadłużanie spółek miejskich, przyniosą ogromne spłaty, ale z naszych kieszeni.

Niewłaściwe traktowanie kupców handlujących przed cmentarzem na ul. Droga Męczenników Majdanka

Posted by radna

Jako Radna Rady Miasta Lublina zwracam się do Pana Prezydenta o nie przerzucanie ciężaru utrzymania spółki MKK na kupców i mieszkańców Lublina, o zachowanie praw gwarantowanych Konstytucją opartych na poszanowaniu wolności gospodarczej, sprawiedliwości, współdziałaniu władz z przedsiębiorcami i dialogu społecznego. Read the rest of this entry »

Interpelacja do Prezydenta ws. ławek

Posted by radna

Uprzejmie zwracam się z pytaniem; czy przewiduje Pan w budżecie Miasta Lublin na 2014 rok, środki finansowe na zakup i montaż ławek do odpoczynku? W chwili obecnej niewystarczająca ilość ławek w miejskiej przestrzeni publicznej powoduje uniemożliwienie chwilowego wypoczynku, szczególnie dla osób starszych i matek z dziećmi. Brakuje ławek nie tylko w Centrum, ale i w dzielnicach Lublina, o czym informują mieszkańcy, a szczególnie na Ponikwodzie, Felinie, Kalinowszczyźnie i Tatarach.

Zabezpieczenie środków finansowych na to zadanie w budżecie na 2014 r., da dowód tego, iż realizacja przez Pana postulatu „Miasta przyjaznego mieszkańcom” nie będzie tylko czczą deklaracją, ale wymiernym działaniem.

Ufam, iż omawiana sprawa zostanie przez Pana przyjęta do realizacji, zwłaszcza że nie jest ona kosztowna, w skali budżetu naszego miasta.

Pieniądze mieszkańców na drogi leżą w „urzędowej poczekalni”

Posted by radna

Na podstawie dostępnych informacji, zgłaszanych przez mieszkańców naszego Miasta w sprawie budowy dróg współfinansowanych w ramach komitetów mieszkańców stwierdzam, z wielką przykrością, że nikt odpowiedzialny w Urzędzie Miasta za to zadanie, nie przejmuje się ludzkimi pieniędzmi, które długimi latami „leżą” w urzędowej poczekalni na półce i wskutek inflacji tracą swą wartość – jednym słowem są marnotrawione. Read the rest of this entry »

W sprawie zapewnienia mieszkańcom rejonu ul. Mełgiewskiej dostępu komunikacyjnego

Posted by radna

Obserwując szybki postęp robót „Węzła Mełgiewska” i posiadając informację, że z chwilą oddania wiaduktów nastąpi zamknięcie przejazdów kolejowych kategorii „A” w ciągu ul. Mełgiewskiej i „C” do sekcji Zasilania Energetycznego i ogródków działkowych, pragnę wspomnieć że mieszkańcy i przedsiębiorcy rejonu ul. Mełgiewskiej, zostaną pozbawieni jedynego dojazdu do firm tam znajdujących się i domów.
Mając powyższe na uwadze uprzejmie proszę Pana Prezydenta o odpowiedź na moje pytania: Read the rest of this entry »

Uchwała Obywatelska dla ul. Zawilcowej w Dzielnicy Kalinowszczyzna w sprawie realizacji zadania; PARK na byłym wysypisku śmieci

Posted by radna

Z uwagi na brak dostępu do dokumentów i odpowiedzi na moje pytania zawarte w interpelacji, korzystam z prawa, jakie nam mieszkańcom zapewnia Statut Miasta Lublin. Zobacz treść interpelacji i odpowiedź Prezydenta.

Pan Prezydent odstąpił od projektu, nie realizując w/w zadania i nie przeznaczając przewidzianej kwoty o jakiej mówi Uchwała Rady Miasta Lublin nr 998/XL 2010 z dnia  25 marca  2010 r. (link).

Proszę Mieszkańców Lublina o wydrukowanie uchwały i zbieranie podpisów, listy przyjmuję osobiście w Ratuszu przy Placu Wł. Łokietka 1, proszę o wcześniejszy kontakt  telefoniczny – 501 473 099.

Zobacz treść uchwały

Pobierz listę na podpisy

Zobacz uzasadnienie uchwały

Zapraszam na spotkanie w dniu 1 października o godz. 16 do Domu Kultury RSM „Motor” przy ul. Tumidajskiego 2. Tematem będzie uchwała obywatelska dot. Parku Zawilcowa i inne sprawy, nurtujące mieszkańców.

Razem wspólnie możemy wiele!

Dnia 7 października będę z mieszkańcami zbierać podpisy pod ratuszem na Placu Łokietka 1. Oczekuję na spotkanie pod ratuszem!

Czy Pan Prezydent stara się ukryć nieprawidłowości w miejskich spółkach?

Posted by radna

WEZWANIE

Na podstawie:
art.52 § 4 w związku z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
wzywam Pana do przedstawienia wszelkich umów zawieranych przez spółki miejskie za rok 2012 i pierwsze półrocze 2013 r.
W szczególności wzywam Pana o podanie zakresu merytorycznego, jak i rzeczowego zawartych umów z podaniem ich wartości finansowej, kwot,stron umów, oraz dat ich zawarcia. Read the rest of this entry »

Interpelacja w sprawie udzielenia informacji dotyczącej podwyższania kapitału spółek miejskich

Posted by radna

Z wielką determinacją, od dłuższego czasu proszę Pana o informacje dotyczące naszego wspólnego majątku Miasta, jakim są spółki miejskie.

W trybie dostępu do informacji publicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (D.U. Z 2001r. Nr 112, poz. 1198 ze zmianami), wnoszę do Pana o udostępnienie mi wszystkich kopii Aktów notarialnych, na podstawie których podwyższono kapitał zakładowy spółek miejskich ( odrębnie dla każdej spółki, za okres od 2007 r. do chwili obecnej).

W szczególności proszę o odpowiedź na pytania: Read the rest of this entry »

Czy kupimy świeże kwiaty przed cmentarzami 1-go Listopada?

Posted by radna

INTERPELACJA
W sprawie zabezpieczenia miejsc w pasie drogowym przed Cmentarzami dla handlujących, producentów kwiatów w czasie zbliżających się Świąt Wszystkich Świętych.

Szanowny Panie Prezydencie,

Z przykrością informuję Pana Prezydenta, że bardzo niepokoją mnie, liczne informacje od sezonowych producentów kwiatów, dotyczące likwidacji miejsc handlowych w pasach drogowych przed Lubelskimi Cmentarzami w czasie Świąt Wszystkich Świętych.

Producenci kwiatów mieli możliwość sprzedać tanio świeże kwiaty mieszkańcom Lublina, w miejscach wyznaczonych do handlu, uiszczając niemałą opłatę za rezerwację w pasie drogowym i płacąc należny podatek za handel.

Podając przykład Cmentarza przy ul. Męczenników Majdanka i mając powyższe na uwadze proszę Pana Prezydenta o odpowiedź na pytania:

1. Czy producenci kwiatów będą mieli możliwość od września, jak co roku, rezerwować pas drogowy przed Cmentarzem na Majdanku?
2. Jakie straty finansowe dla miasta przyniesie likwidacja tradycyjnego handlu przed cmentarzami?
3. Czy będąc włodarzem Lublina posiadającym wszechstronne kompetencje podejmie Pan działania, które będą miały na celu zapobiec stratom finansowym obu stron i miasta i producentów kwiatów ?
4. Czy w przypadku braku możliwości handlu w pasach drogowych wyznaczy Pan alternatywne miejsca ?

Sprawa jest niezmiernie aktualna, dlatego proszę o właściwą reakcję i skuteczne działania w podnoszonym zakresie.

Z wyrazami szacunku

W trosce o finanse Gminy

Posted by radna

Interpelacja w sprawie budowy zbiornika na wody opadowo – roztopowe przy ul. Dołotlice

W trosce o finanse Gminy Lublin proszę Pana Prezydenta o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Czy prawdą jest że Gmina Lublin ma wykonać zbiornik na wody opadowo – roztopowe, spływające z terenów należących do Centrum handlowego IKEA ?
2. Jeśli tak to czy zabezpieczył Pan w Budżecie Miasta środki finansowe na tą inwestycję?
3. Czy budowa zbiornika zgodna jest z zapisem Art 5 ust. 2 pkt c planu miejscowego tego rejonu?
4. Kto nadał polnej drodze znajdującej się w granicach planu miejscowego dla Centrum handlowego IKEA nazwę ul. Dołotlice, w sytuacji gdy ulica o tej nazwie została planistycznie zlikwidowana?
5. Czy ta powyższa dezinformacja planistyczna nie wpłynie nie korzystnie na proces inwestycyjny, a zwłaszcza na dokumenty z nim związane?

Uprzejmie proszę o niezwłoczną odpowiedź, oczekując iż Pan Prezydent w trosce o finanse Miasta Lublina przeanalizuje potrzebę budowy zbiornika, uwzględniając postanowienie planistyczne w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku

Prośba o przemyślane decyzje i należyte poszanowanie praw małych i średnich przedsiębiorstw w Lublinie

Posted by radna

INTERPELACJA
W sprawie polityki wobec rodzimych kupców i właścicieli małych i średnich firm na terenie Lublina.

Głęboki niepokój budzi fakt prowadzenia przez Pana polityki przyjaznej dla biznesu jednostkowego, obcego, galerii wielkopowierzchniowych, odprowadzających podatki za granicę. Z przykrością pragnę zauważyć, iż pomysł wydawania pozwoleń na budowę dla tych obiektów w centrum miasta jest wysoce nieprzemyślany. Podobne inwestycje realizowane są na obrzeżach, bo nie są one wizytówką miast. Tak chaotyczna i bezwzględna polityka narazi wielu rodzimych przedsiębiorców na spadek obrotów, a w efekcie konieczność redukcji zatrudnienia  a nawet zakończenia działalności wytwórczej, produkcyjnej, czy usługowej. Read the rest of this entry »

Prezydent wstydzi się Lublina?

Posted by radna

Interpelacja w sprawie gali biznesowej planowanej w Warszawie w czterogwiazdkowym hotelu klasy Marriott Intercontinental, dla 150 VIP – ów.

Nie ukrywam zdziwienia, nad pomysłem ratusza zorganizowania wielkiej gali VIP-ów w Warszawie i to w tak wystawnej i szykownej oprawie. Poinformowana przez lokalną prasę o przedsięwzięciu które wydaje mi się niebywale beztroskie w dobie obecnej trudnej sytuacji ekonomicznej naszego miasta Lublina. Dlatego też odważę się na zadanie Panu Prezydentowi następujących pytań: Read the rest of this entry »

Kto i za ile doradza Prezydentowi

Posted by radna

Interpelacja w sprawie umów zawartych przez Urząd Miasta Lublin z firmami doradczymi od 2011 do 2013

Szanowny Panie Prezydencie,

W trybie dostępu do informacji publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (D.U. z 2001r. Nr 112,poz.1198,ze zmianami), uprzejmie proszę Pana Prezydenta o dokładną informację z jakimi firmami doradczymi Urząd Miasta Lublin współpracował i współpracuje od 2011 do 2013r.

Proszę o przedstawienie wszystkich umów w szczególności proszę o podanie zakresu merytorycznego jak i rzeczowego realizowanych umów, wartość poszczególnych umów, oraz daty ich zawarcia.

Wskazuję iż dane o które proszę nie naruszają niczyjego interesu. W odpowiedzi proszę uwzględnić iż część żądanych danych podlega ustawie o ochronie danych osobowych.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Suchanowska

Radna Rady Miasta Lublin

Interpelacja w sprawie wydatków i dochodów z wynajmu i dzierżawy lokali na „potrzeby” Gminy Lublin

Posted by radna

W trybie dostępu do informacji publicznej, zgodnie z Ustawą z dnia września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (D.U. Z 2001 r. nr 112, poz. 1198, ze zmianami), proszę Pana Prezydenta o odpowiedź na pytania:

1. Jaką kwotę wydaje Urząd Miasta Lublin na wynajem lokali biurowych od obcych podmiotów?
2. Ile lokali miejskich jest nie wydzierżawionych, gdzie się znajdują, jaki mają metraż?
3. Jakie są szacunkowe koszty w budżecie, z tytułu nie wynajętych lokali miejskich?

Proszę o przedstawienie wszystkich umów zawieranych przez Urząd Miasta Lublin z podmiotami wynajmującymi miastu lokale.

W szczególności proszę o podanie z kim są zawarte, metraż lokali wynajmowanych i za jaką kwotę.

Wskazuję, że dane o które proszę nie naruszają niczyjego interesu, w odpowiedzi proszę uwzględnić iż część żądanych danych podlega ustawie o ochronie danych osobowych.

z wyrazami szacunku

Małgorzata Suchanowska

Radna Rady Miasta Lublin

Interpelacja w sprawie dokończenia inwestycji budowy chodnika przy ul. Dożynkowej

Posted by radna

Zwracam się do Pana Prezydenta z pytaniem dlaczego inwestycja budowy chodnika przy ul. Dożynkowej od nr 13 do 21 nie została wykonana w całości zgodnie z zapisami budżetu na 2012 r. Mieszkańcy osiedla przy ul. Dożynkowej zwrócili się do Pana otrzymując wymijającą odpowiedź. Na pismo adresowane do Prezydenta odpowiada urzędnik ZDiM mijając się z prawdą, wskazując w piśmie z dnia 24. 06. 2013 r. że nie można dokończyć chodnika z powodu niewystarczającej „szerokości pasa drogowego” ( ciekawe fachowe stwierdzenie), deklarując iż po ujęciu w planie budżetowym zadanie można wykonać. Jest w tej odpowiedzi niekonsekwencja i niekompetencja. Read the rest of this entry »

Interpelacja w sprawie przeprowadzenia ekologicznego monitoringu i przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na rekultywację i zagospodarowanie byłego wysypiska odpadów przy ul. Zawilcowej

Posted by radna

Uprzejmie proszę Pana Prezydenta o informację i poważne potraktowanie problemu dotyczącego ekologicznego monitoringu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9. 12. 2002r. Dz. U. Nr 220 poz. 1858 z pózn. zm. oraz harmonogramu zagospodarowania terenów po byłym wysypisku odpadów przy ul. Zawilcowej.

W budżecie na 2013r. przeznaczył Pan niewielką sumę 700 000 zł. Kwota będzie wykorzystana na uporządkowanie małej części terenu po byłej oczyszczalni ścieków, zostanie wybudowany plac zabaw i posprzątany niewielki teren.
To małe zadanie nie rekompensuje mieszkańcom uciążliwości, jakim jest mieszkanie w ekologicznie trudnym terenie. Read the rest of this entry »

Panie Prezydencie lubi Pan czynnie odpoczywać, więc zapraszam do pomocy przy porządkowaniu terenów miejskich, pożyczę kosę

Posted by radna

Zdjęcie0033Zważywszy na czas wakacyjny, który kojarzy się z wypoczynkiem i piękną pogodą a także porządkami mającymi zabezpieczyć nasze wspólne mienie miejskie przed degradacją pragnę zapytać Pana Prezydenta kiedy zostaną uprzątnięte działki miejskie?

Jednocześnie informuję  że rozpoczynam akcję porządkowania działek miejskich w Lublinie pod hasłem „krzako – kosy” (załączam zdjęcia działki nr 15/9 ), które są dowodem powagi i aktualności sytuacji. Przykład wielkiego niedbalstwa o wspólną własność to działki miejskie przy ul. Bluszczowej, Konwaliowej, Koryznowej i inne na terenie Lublina.

Apeluję do  mieszkańców o podjęcie naśladowczych działań, oraz przesyłanie  Panu Prezydentowi fotografii działek miejskich  szczególnie zaniedbanych. Read the rest of this entry »

Jawność przede wszystkim

Posted by radna

Wniosek do Prezydenta Miasta Lublin w sprawie stworzenia publicznej bazy umów zawieranych przez magistrat, spółki i jednostki miejskie

W trybie dostępu do informacji publicznej, zgodnie z Ustawą z dnia września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (D.U. Z 2001 r. nr 112, poz. 1198, ze zmianami), zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą – po raz drugi – o wprowadzenie publicznej bazy umów zawieranych przez magistrat, spółki i jednostki miejskie. Taki rejestr byłby częścią Biuletynu Informacji Publicznej. Każdy zainteresowany mieszkaniec Lublina będzie mógł zasięgnąć informacji o świadczeniach i usługach, jakie prywatne podmioty wykonują na rzecz urzędu i instytucji miejskich, za publiczne pieniądze. Rejestr zagwarantuje społeczną kontrolę władzy, pozwalając na stwierdzenie czy podejmowane działania są zgodne z interesem ogółu społeczeństwa.

Powinien on zawierać informacje o dacie zawarcia umowy, okresie jej obowiązywania, stronach umowy, przedmiocie i wartości porozumienia.

Proponuję więc, aby jednym ze sposobów pozwalających na upublicznienie takich danych było umieszczenie w każdej z umów klauzuli mówiącej o jawności danych zleceniobiorcy.

Ufam, iż władza nie ma nic do ukrycia i realizacja mojego wniosku przyczyni się do poprawy wizerunku władz samorządowych, a to dlatego iż mieszkańcy oczekują „jawności działań” związanych szczególnie z wydatkowaniem publicznych pieniędzy.

Z wyrazami szacunku

Interpelacja w sprawie umów zawartych przez miejskie spółki

Posted by radna

Szanowny Panie Prezydencie,

Piszę do Pana po raz drugi interpelację w niniejszej sprawie i mam nadzieję że tym razem dowiem się jak wydawane są pieniądze podatników miasta Lublina.

W trybie dostępu do informacji publicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (D.U. Z 2001r. Nr 112, poz. 1198 ze zmianami), proszę Pana o przedstawienie wszystkich umów zawieranych przez spółki miejskie za rok 2012, i pierwsze półrocze 2013r. W szczególności wnoszę o podanie zakresu merytorycznego jak i rzeczowego realizowanych umów, wartości poszczególnych umów, stron umów, oraz daty ich zawarcia.

Wskazuję, że dane o które proszę mogą być szczegółowo przedstawione, gdyż nie naruszają niczyjego interesu, a powinny być znane mieszkańcom, aby mieli dokładną informację o wydatkach w przywoływanym zakresie.
W odpowiedzi proszę uwzględnić iż część żądanych danych podlega ustawie o ochronie danych osobowych.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Suchanowska

Radna Rady Miasta Lublin

Jak głosował Twój radny w sprawie śmieci?

Posted by radna

Szanowni Państwo!

Od 1 lipca 2013 r. wchodzą w życie nowe stawki za wywóz odpadów w naszym mieście. Przypomnijmy, że dziś mieszkańcy Lublina płacą około 5,31 zł miesięcznie za osobę w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej CZECHÓW, około 6,70 zł miesięcznie za osobę w zasobach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej LSM. Propozycja przedstawiona przez prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka to 16 zł za osobę miesięcznie (odpady niesegregowane) i 12 zł za osobę miesięcznie (odpady niesegregowane).
 
Wólka Lubelska – 5 zł, Lubartów – 6 zł, WARSZAWA – 10 zł…. za osobę miesięcznie. LUBLIN – 16 zł niesegregowane i 12 zł segregowane. Takie abstrakcyjne ceny i drastyczne podwyżki zawdzięczamy prezydentowi Żukowi (PO) i radnym PO i wspierających PO, przy stanowczym sprzeciwie PiS. Read the rest of this entry »

Oświadczenie Klubu Radnych PiS

Posted by radna

Szanowni Państwo

Oświadczenie Klubu Radnych PiS

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość stanowczo sprzeciwia się atakom środowisk lewackich mającym na celu zdyskredytowanie organizatorów Marszu Życia w Lublinie. Read the rest of this entry »

Ustawa śmieciowa zaskarżona przez PiS do Trybunału Konstytucyjnego

Posted by radna

Szanowni Państwo!

Prawo i Sprawiedliwość zaskarżyło ustawę śmieciową do Trybunału Konstytucyjnego. Nie zgadzamy się na drastyczne podwyżki opłat za wywóz śmieci.
Na lubelskim Czechowie opłata wzrosła z 5,13 zł do 12 zł od osoby miesięcznie! Read the rest of this entry »

DOBRA KONDYCJA I ROZKWIT SPÓŁKI LPEC POWODEM MANIPULACJI DĄŻĄCEJ DO PRYWATYZACJI ???

Posted by radna

„Taki menadżer to skarb” tak uważają władze Lublina, a na to prezes Taras „w pewnym stopniu to była łaska, że przyjąłem tę pracę” Te wypowiedzi w mediach jednoznacznie oznajmiają mieszkańcom Lublina kto przejmie nadzór nad ich majątkiem LPEC.

Dlaczego do władz dochodzą kolesie, którym należą się „specjalne przywileje na stołkach ? w rezultacie w niedługim czasie okazuje się że nie mają nic wspólnego z „szacunkiem” do społecznej własności.  Możemy zadawać wiele pytań, ale zazwyczaj  jako  niewygodne pozostają bez odpowiedzi np. Dlaczego zlikwidowano Cukrownię Lubelską? Co zrobił aby ją ocalić, ówczesny wiceminister skarbu Pan Krzysztof Żuk obecny prezydent Lublina ? A czy prawdą jest że zarządzał wówczas cukrownią jego kolega, obecny  wiceprezydent ? Miejsce puste po nowoczesnej cukrowni, tak  poraża naszych włodarzy, że postanowili na jej gruzach postawić pomnik „stadion”, którego odbiór  i przecinanie wstęgi zaplanowano w przyszłym roku, w przeddzień wyborów samorządowych. A  co z innymi stadionami?  Tak rządzą,  czy aby osiągnąć jakiś cel? Czy teraz  dobierają się do LPEC, następny to MPWIK i inne? Spółki miejskie to strategiczny majątek  Lublina,  ostatni jaki pozostał. Nawet gdyby sprzedali całość majątku razem z ratuszem to nie wystarczy na spłatę długów jakie zaciągnęli (www.dluglublina.pl). Read the rest of this entry »

TO NIE POLITYKA, LECZ ESTETYKA W KULTURZE LUBELSKIEJ

Posted by radna

Dyskusja na temat okładki informatora „ZOOM” jest przykładem cyklu zdarzeń, które bulwersują opinię społeczną. Informator będący wizytówką kultury naszego miasta ubiegającego się o najwyższe tytuły, powinien szokować pięknem i pozytywnymi skojarzeniami, a nie wulgaryzmem.

Każde społeczeństwo  dąży do doskonałości, pielęgnując, tworząc i dbając o estetykę własnej rodzimej tradycji i kultury.

Kolejna  okładka informatora „ZOOM” i umieszczone na ostatniej stronie skandaliczne treści, zawierające „receptę” środków odurzających dla młodzieży i jeden ze sposobów eutanazji , nie są sztuką i nie mają nic wspólnego z kulturą. W jakim celu autor felietonu wymienia nazwy medykamentów i środków zastępczych – narkotyków, legalnie dostępnych w aptekach i sklepach? Read the rest of this entry »

DODATKOWY PODATEK ŚMIECIOWY?

Posted by radna

DODATKOWY PODATEK ŚMIECIOWY? A MOŻE DODATKOWE ŹRÓDŁO DOCHODU NA REALIZACJĘ POMNIKOWYCH INWESTYCJI WYMYŚLONYCH I REALIZOWANYCH PRZEZ PANA PREZYDENTA KRZYSZTOFA ŻUKA?

Sytuacja bytowa tysięcy rodzin, starszego pokolenia i ludzi młodych jest bardzo trudna. Skutki kryzysu gospodarczego są dla nich często tragiczne. Mamy wielu ludzi dotkniętych chorobami których nie stać na leki, ludzi pracy najemnej nie ubezpieczonych, ludzi pozbawionych pracy nie z ich winy, młodych małżeństw bez mieszkań i szans na nie.

Prezydent Lublina „nie widzi i nie ma sposobu rozwiązań” tych problemów.

Dlaczego zaciska  „obrożę finansową” mieszkańcom nieustającymi podwyżkami, błędnie lawiruje w nierealnych pomysłach wydając nasze pieniądze na inwestycje drugiej potrzeby (planuje ich otwarcie i przecinanie wstęgi przed wyborami). Nie konsultuje ze społeczeństwem, sam podejmuje decyzje. Przygotowuje uchwałę w sprawie „wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty” – co wolą  radnych klubów „PO i Wspólny Lublin”, jest podjęte – wpływając drastycznie uderza w byt finansowy mieszkańców. Takie decyzje Prezydenta  Żuka na Sesji Rady Miasta wywołują protest społeczny przejawiający się apelami Rad Dzielnic, Spółdzielni Mieszkaniowych, uczelni i samych mieszkańców w postaci  12 500 podpisów. Read the rest of this entry »

Interpelacja w sprawie tworzenia nowych miejsc pracy społeczno-użyteczno interwencyjnych w mieście Lublinie

Posted by radna

Sytuacja bytowa tysięcy rodzin, starszego pokolenia i ludzi młodych jest bardzo trudna. Skutki kryzysu gospodarczego są dla nich często tragiczne. Mamy wielu ludzi dotkniętych chorobami których nie stać na leki, ludzi pracy najemnej nie ubezpieczonych, ludzi pozbawionych pracy nie z ich winy, młodych małżeństw bez mieszkań i szans na nie.  Przyjęta głosami PO ustawa „o wydłużeniu wieku emerytalnego” przyczyniła się do zwiększenia bezrobocia przez ludzi młodych. Powinno to zobowiązywać Pana Prezydenta do szczególnej odpowiedzialności za  zabezpieczenie pracy dla osób jej potrzebujących, tym bardziej że w prezydenckiej kampanii wyborczej obiecywał Pan  stworzenie 3000 nowych miejsc pracy. Read the rest of this entry »

Ostatnie interpelacje

Posted by radna

Sprawy o które pytam w ostatnich interpelacjach do Pana Prezydenta Żuka:

 

  • Interpelacja w sprawie stanu zdrowia mieszkańców Lublina za 2012 rok i rozpoznania potrzeb zdrowotnych w 2013 roku – zobacz pełną treść (plik PDF),
  • W sprawie kosztów kampanii wizerunkowej prezentowanej na bilbordach „promujących” lotnisko w Świdniku – Prezydenta Miasta Lublin i Marszałka Województwa Lubelskiego, oraz innych związanych z otwarciem lotniska wydatków – zobacz pełną treść (plik PDF).
  • Interpelacja w sprawie realizacji budowy ul. Poziomkowej w Lublinie – zobacz pełną treść (plik PDF).
  • Interpelacja w sprawie ujawnienia kosztów wyjazdów służbowych nielicznej prominentnej grupy osób ratusza lubelskiego – zobacz pełną treść (plik PDF).
  • Interpelacja w sprawie umów zlecenia oraz umów o dzieło zawartych przez Miasto Lublin w roku 2012 – zobacz pełną treść (plik PDF).
  • Interpelacja  w sprawie zastępstw na zajęciach lekcyjnych w szkołach prowadzonych przez Miasto Lublin – zobacz pełną treść(plik PDF).

PO Prezydenckie porządkowanie Planistyczne

Posted by radna

Czy w Lublinie można budować wbrew wiążącym ustaleniom obowiązującego planu miejscowego i nie ponieść żadnych konsekwencji?
Tak.

Rządząca w mieście od II kadencji Platforma Obywatelska stworzyła bowiem takie mechanizmy „działania” iż jest to możliwe, czego dowodzi miniona sprawa rodziny byłego Prezydenta Pana Stanisława Fica, której to wniosek o zmianę planu, został w ekspresowym tempie rozpatrzony przez Wydział Planowania, a projekt stosownej uchwały przedłożył ówczesny zastępca, a obecnie Prezydent K. Żuk, uzasadniając jej zasadność przyjęcia – wskazał iż jest to niezbędne, gdyż ustalenia obowiązującego Planu kolidują z interesem właścicieli działek, którzy nie mogą się na nich budować. Nie wspomniał jednakże Pan Prezydent, o fakcie, iż na jednej z działek, wbrew ustaleniom planu wybudowano budynek jednorodzinny i że była na to zgoda wydziału Architektury i Budownictwa. Read the rest of this entry »

Jaka alternatywa dla bazaru przy Tysiąclecia? Czy kupcy na bezrobocie?

Posted by radna

Bardzo niepokojącą sprawą jest niepewność bytu w naszym mieście drobnych kupców stojących w obliczu utraty miejsc pracy. Prezydent co roku podwyższa podatki od nieruchomości i budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Tłumaczy iż rosną koszty utrzymania urzędu i inwestycji, ale nasze koszty które nam rosną Go nie obchodzą. Te podwyżki odbijają się negatywnie na warunkach prowadzenia działalności, co zmusza przedsiębiorców do zmniejszania nakładów inwestycyjnych oraz obniżenia kosztów, w tym osobowych, czyli zmniejszenia zatrudnienia, wzrasta bezrobocie. Wprowadzanie absurdalnych pomysłów w postaci „nakazów i zakazów” dotyczących Starego Miasta, a też próba ujednolicenia ogródków kawiarnianych, podrażająca egzystencję kawiarenek. Skutki są niebezpieczne z punktu widzenia strategii społeczno – gospodarczej Lublina i przekreślają wizję miasta „przyjaznego przedsiębiorcom”. Read the rest of this entry »

Miasto przyjazne mieszkańcom? Destrukcja? A może rozwój absurdu w Lublinie?

Posted by radna

Trzeba przyznać, pomimo deklaracji składanych przez P Prezydenta K. Żuka, iż w swych działaniach nie kieruje się barwami politycznymi, to faktycznie nijak się ma do podejmowanych decyzji kadrowych. Ze stanowisk odwoływani są z błahych powodów ostatni prawicowi urzędnicy, gdy tymczasem pracę zachowują podejmujący często błędne decyzje, a nawet tacy w stosunku do których postawione są prokuratorskie zarzuty. Również źle się dzieje z decyzyjnością Prezydenta Żuka w obszarze nadzoru nad funkcjonowaniem Wydziałów Urzędu Miasta Lublin. Chodzi tu, głównie o brak współpracy-spójności działania między wydziałami, czego jaskrawym przykładem była „totalna niemoc” Prezydenta w przypadku ochrony wycinki drzew na Cmentarzu u zbiegu ulic Walecznych-Unicka. Read the rest of this entry »