Małgorzata Teresa Suchanowska

RADNA MIASTA LUBLIN

PIerwsza sesja Rady Miasta

, 6 grudnia 2014

Zakończyła się pierwsza sesja nowej Rady Miasta Lublin. Radni w tajnym głosowaniu wybrali przewodniczącego. Został nim Piotr Kowalczyk, który zdobył 16 głosów. Sylwestra Tułajewa, który był jego kontrkandydatem, poparło 15 radnych.

fot. Małgorzata Genca (Kurier Lubelski)

rdamiasta