Małgorzata Teresa Suchanowska

RADNA MIASTA LUBLIN

Kongres Programowy PIS

, 18 lutego 2014

W sobotę uczestniczyłam w Kongresie Programowym Prawa i Sprawiedliwości, który odbył się w Warszawie.

Przyjęty jednogłośnie Program PiS zawiera szereg konkretnych propozycji i konkretnych rozwiązań problemów w naszym kraju.
Powołano również Radę Programową PiS złożoną z 35 wybitnych ekspertów.
Skład Rady:
Prof. Piotr Gliński – Przewodniczący, Prof. Grażyna Ancyparowicz, Roch Baranowski, Dr Mateusz Aleksander Bonca,Michał Bruczkowski, Prof. Ryszard Bugaj, Prof. Jacek Czaputowicz, Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Prof. Tadeusz Huciński, Prof. Jolanta Jabłońska-Bonca, Wojciech Kaczmarczyk, Dr Mieczysław Kominek, Janusz Kowalski, Dr hab. n. med. Krzysztof Krajewski-Siuda, Prof. Zdzisław Krasnodębski, Dr Dariusz Piotr Kucharski, Jerzy Kwieciński, Prof. Edward Malec, Jerzy Milewski, Prof. Witold Modzelewski, Andrzej Olszewski, Prof. Włodzimierz Pańków, Prof. Waldemar Paruch, Prof. Piotr Pogonowski, Prof. Konrad Raczkowski, Prof. Wojciech Rypniewski, Paweł Soloch, Prof. Andrzej Stepnowski, Czesław Warsewicz, Prof. Andrzej Waśko, Dr hab. Bartłomiej Wróblewski, Jerzy Zająkała, Dr Tomasz Zdrojewski, Prof. Andrzej Zybertowicz, Dr Przemysław Żurawski vel Grajewski