Małgorzata Teresa Suchanowska

RADNA MIASTA LUBLIN

Wydanie pieniędzy na bezzasadny remont Placu Litewskiego

, 11 marca 2014

Bolesnym nieporozumieniem, trudnym do zaakceptowania z punktu widzenia wydatków publicznych, jest chęć uszczęśliwienia na siłę mieszkańców Lublina przebudową Placu Litewskiego za ok. 50 mln zł, po przebytym niedawno jego remoncie. W związku z powyższym proszę Pana Prezydenta o udzielenie odpowiedzi wyjaśniając mieszkańcom:

  1. Jakimi priorytetami ekonomicznymi kieruje się Pan podejmując to zadanie?
  2. W jakim celu i komu ma służyć przewidziane w projekcie kosztowne powiększenie deptaka na Krakowskim Przedmieściu?

– czemu ma służyć likwidacja obecnych rozwiązań komunikacyjnych, czy MPK na tym skorzysta?

– czy likwidacja trasy autobusów  nr 3, 7, 13, 55,  potrzebującym, również  przyjezdnym, chorym, starszym ludziom ułatwi funkcjonowanie w naszym przyjaznym mieście?

– czy zostały przewidziane potencjalne skutki braku komunikacji w centrum Lublina?

  1. Czy powyższe działania, jak również kosztowna strefa parkingowa mają na celu omijanie centrum, a w rezultacie jego wyludnienie?
  2. Obecne obserwacje wskazują na wyprowadzanie się handlu z centrum, przez zamykanie sklepów i przenoszenie do galerii, czy w związku z tym ma Pan pomysł         na zatrzymanie przedsiębiorców w tej drogiej strefie?
  3. Kto zawnioskował o realizację tej inwestycji?
  4. Na jakiej zasadzie i od kogo zakupione zostaną fontanny?
  5. Dlaczego nie mając pieniędzy na zadania w dzielnicach, podejmuje Pan zadanie,  które zdaje się być zbędne w sytuacji miliardowego zadłużenia naszego miasta?
  6. Czy w obliczu biedy jaką mamy w Lublinie, której ofiarami są wspaniali skromni ludzie, dożywiani w jadłodajni Brata Alberta (brak produktów na  posiłek), ma Pan czyste sumienie wydatkować niebotyczną kwotę na ten cel?

Mając powyższe na uwadze nie rozumiem uporu z jakim Pan dąży do realizacji zadania obecnie zbytecznego, ekonomicznie nieuzasadnionego, na kredyt.

Mieszkańcy potrzebują parkingów, dróg w dzielnicach i chodników, oświetlenia ulic, inwestycji które ułatwią ich codzienne  życie.

Do wiadomości:

1. NIK Lublin