Małgorzata Teresa Suchanowska

RADNA MIASTA LUBLIN

Koszty utrzymania doradców, pełnomocników i rzeczników prasowych prezydenta

, 11 marca 2014

W trybie dostępu do informacji publicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (D.U. Z 2001r. Nr 112, poz. 1198 ze zmianami), proszę o wykaz i podanie kosztów utrzymania wszystkich doradców, pełnomocników i rzeczników prasowych Prezydenta Miasta Lublin w latach 2011, 2012 i 2013 r.

  1. Czy ww. osoby korzystały z delegacji krajowych i zagranicznych ?
  2. Jakie są koszty delegacji, wynagrodzeń miesięcznych,  nagród i umów zleceń o dzieło, indywidualnie dla każdego w poszczególnych latach?
  3. Jakie są pośrednie koszty funkcjonowania doradców społecznych?
  4. Ile kosztuje utrzymanie rzeszy doradców, pełnomocników i rzeczników prasowych?

Wskazuję, że dane o które proszę mogą być szczegółowo przedstawione, gdyż nie naruszają niczyjego interesu, a powinny być znane mieszkańcom, aby mieli dokładną informację o wydatkach w przywoływanym zakresie.

W odpowiedzi proszę uwzględnić, iż część żądanych danych podlega ustawie o ochronie danych osobowych.

Pragnę zauważyć, iż liczba Pańskiej „gwardii przybocznej” w porównaniu z Warszawą, jest nad wyraz imponująca – stawiając Lublin w czołówce miast Polskich.