Małgorzata Teresa Suchanowska

RADNA MIASTA LUBLIN

W sprawie opłat pobieranych na dworcu busów przy ul. Cerkiewnej

, 10 marca 2014

Zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o podjęcie koniecznych i niezbędnych działań zmierzających do uporządkowania i określenia jasnych zasad korzystania z dworca publicznego przy ul. Cerkiewnej w Lublinie, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa – o których przestrzeganie wnioskował  Lubelski Urząd Wojewódzki.

Pragnę zwrócić uwagę, że Pan Prezydent ma bezwzględny obowiązek jasno wskazać dworce, przystanki i odnieść się do wysokości opłat za ich wykorzystywanie.

1. Czy sukces który Pan sobie przypisywał pozbawiając Lubelską Fundację Ochrony Zabytków dzierżawy i stworzenie prywatnego dworca dla MKK – zaiste nie jest Pańską decyzyjną porażką?

2. Czy sukces ma polegać na tym że zafundował Pan mieszkańcom droższe bilety wprowadzając  pośrednika – spółkę MKK?

3. Dlaczego od przewoźników korzystających z wjazdu na plac miejski są pobierane opłaty wyższe niż przewiduje ustawa?

5. Mając na uwadze obowiązujące prawo o publicznym transporcie zbiorowym, które mówi o kwocie nie przekraczającej 1 zł za wjazd na dworzec  znajdujący się na terenie miejskim, pytam dlaczego spółka MKK pobiera uznaniową, „z chmurki” opłatę i na jakiej podstawie prawnej?

6. Dlaczego przedkłada Pan zyski spółki MKK nad dobro ogółu mieszkańców, nie konsultując rozwiązań jakie Pan apodyktycznie podjął?

7. Dla Pana nie ma przecież trudnych spraw, podejmuje Pan sam decyzje zarządzeniami dając w dzierżawę działki miejskie spółce MKK, dlaczego ta sprawa czeka tak długo na rozwiązanie?

8.   Kiedy podejmie Pan  decyzję w tej sprawie?

W nawiązaniu do powyższego w imieniu własnym,  przewoźników oraz beneficjentów komunikacji publicznej, apeluję do Pana o priorytetowe potraktowanie sprawy.

Z poważaniem