Małgorzata Teresa Suchanowska

RADNA MIASTA LUBLIN

Pytanie o wynik finansowy ZTM

, 9 marca 2014

W trybie dostępu do informacji publicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (D.U. Z 2001r. Nr 112, poz. 1198 ze zmianami), proszę o udzielenie odpowiedzi, jaki jest wynik finansowy ZTM za 2013 rok w zakresie:

–        dochodów i wydatków,

–        zysków i strat finansowych,

–        należności krótko- i długoterminowych oraz przeterminowanych z wykazem dłużników oraz kwot należnych,

–        zobowiązań krótko- i długoterminowych oraz przeterminowanych wraz z wykazem wierzycieli i kwot należnych.

 

Informacja o sytuacji finansowej ZTM zobrazuje poziom zobowiązań i strat finansowych. Sprawa dotyczy finansów miasta, więc proszę o dokładną i niezwłoczną odpowiedź.