Małgorzata Teresa Suchanowska

RADNA MIASTA LUBLIN

Przywrócenie przejezdności ul. Zawilcowej

, 3 marca 2014

Zwracam się do Pana Prezydenta z wnioskiem o podjęcie niezbędnych działań celem przywrócenia  przejezdności ul. Zawilcowej, która jest jedynym dojazdem do działek ogrodniczych dla mieszkańców Kalinowszczyzny i powinna spełniać normy określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz.U. 99.43.430 z dnia 14 maja 1999 roku).

Prace prowadzone przez ciężki sprzęt, które realizowano jesienią ubiegłego roku, związane z budową placu zabaw, zlokalizowanego w dolinie po byłej oczyszczalni ścieków, doprowadziły do całkowitej dewastacji nawierzchni ulicy Zawilcowej.

Działkowicze uczęszczający pieszo i pojazdami mają do przebycia błotnisty szlak w niczym nie  przypominający ulicy miejskiej.

Z uwagi na wielkie uciążliwości jakich doświadczają mieszkańcy proszę o przywrócenie dobrego stanu nawierzchni.

Z uwagi na to że ulica wymaga natychmiastowej naprawy, a problem dla mieszkańców jest poważny,  proszę Pana Prezydenta o pilną interwencję w tej sprawie.