Małgorzata Teresa Suchanowska

RADNA MIASTA LUBLIN

W sprawie sposobu ogłaszania przetargów sprzedaży gruntu miejskiego po byłej zajezdni trolejbusowej MPK

, 7 marca 2014

W trybie dostępu do informacji publicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (D.U. Z 2001r. Nr 112, poz. 1198 ze zmianami), proszę o udzielenie odpowiedzi gdzie i kiedy, poza BIP i lokalnymi mediami, pojawiły się ogłoszenia o planowanych dwóch przetargach w sprawie sprzedaży atrakcyjnych terenów miejskich po byłej zajezdni trolejbusowej MPK przy ul. Nałęczowskiej 18?

Pan Prezydent ogłosił już dwa przetargi z których nie wyłoniono potencjalnego nabywcy ww. gruntów, co może skutkować dla miasta stratą finansową w postaci obniżenia ceny w następstwie zakupu przez nabywcę po preferencyjnej cenie.

Proszę o niezwłoczną odpowiedź z podaniem przybliżonego terminu następnego przetargu.