Małgorzata Teresa Suchanowska

RADNA MIASTA LUBLIN

Umowy zlecenia i o dzieło zawarte przez urząd miasta w 2013 roku

, 13 marca 2014

Proszę o przedstawienie spisu wszystkich umów zlecenia oraz umów o dzieło zawartych przez Miasto Lublin w roku 2013, z uwzględnieniem poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta.

W spisie proszę o podanie zakresu merytorycznego jak i rzeczowego realizowanych umów, wartości poszczególnych umów oraz z kim (podmiot-osoby, które pracują obecnie lub były pracownikami UML) poszczególne umowy były zawierane.

W odpowiedzi proszę uwzględnić, iż część danych podlega ustawie o ochronie danych osobowych. Jednocześnie proszę o zbilansowanie i podanie kwot przypadających na wskazany powyżej okres, aby mieszkańcy( podatnicy) mieli dokładną informację na temat środków wydawanych na ten cel.

Wskazuję, że dane o które proszę, mogą być szczegółowo przedstawione, gdyż nie naruszają  niczyjego interesu i powinny być znane mieszkańcom, aby mieli dokładną informację o wydatkowaniu pieniędzy publicznych.