Małgorzata Teresa Suchanowska

RADNA MIASTA LUBLIN

O niezwłoczne uruchomienie trakcji trolejbusowej na Felinie

, 15 marca 2014

Uprzejmie Proszę Pana Prezydenta o spowodowanie przez właściwe służby Miasta Lublin, stosownych działań zmierzających do niezwłocznego uruchomienia trakcji trolejbusowej na Felinie.

Prace budowlane zostały zakończone pół roku temu, odbiór inwestycji również, jednak trolejbusy nadal nie są zasilane z wybudowanej sieci.

Ze względu na  powyższe trudno zrozumieć brak decyzji Pana Prezydenta w tej sprawie.

  1. Czy przekazanie infrastruktury przez ZDiM dla  ZTM potrwa następne pół roku?
  2. Kiedy zostanie uruchomiona trakcja trolejbusowa na Felinie?
  3. Dlaczego ZTM mając tyle czasu, do tej pory nie przeprowadził konsultacji społecznych       w sprawie jak mają kursować trolejbusy w nowym systemie komunikacyjnym?
  4. Co powstrzymuje urzędników,  lub kto i w jakim celu?

Proszę o osobisty Pana nadzór nad niezrozumiałym, opieszałym przekazywaniem                       i uruchomieniem zadania, które powinno funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem i służyć mieszkańcom Lublina.