Małgorzata Teresa Suchanowska

RADNA MIASTA LUBLIN

Odkomarzanie miasta bezwzględnie potrzebne

, 31 marca 2014

W nawiązaniu do moich  wniosków budżetowych na rok 2014, proszę Pana Prezydenta o zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych związanych z akcją odkomarzania miasta.

Akcja odkomarzania miasta, aby była skuteczna musi być przeprowadzona w miesiącu maju i sierpniu, na terenie całego Miasta, a w szczególności na terenach ogrodów, parków, skwerów, zieleńców, cmentarzy, ścieżek rowerowych w dolinach rzecznych i terenach wokół Zalewu Zembrzyckiego.

Ze względu na fakt, iż w 2013 r. oprysk został wykonany, to w tym roku jest bezwzględnie potrzebny, aby zachować ciągłość i skutecznie zabezpieczyć miasto przed inwazją komarów, która po tak lekkiej zimie może być bardzo dokuczliwa.

W związku z powyższym, oczekuję od Pana Prezydenta szczególnego i wszechstronnego zainteresowania się tą sprawą, która jest ważna dla zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Lublina. Latem  komary nie powinny zakłócać wypoczynku naszych dzieci, które obecnie wakacje ze względów  finansowych spędzają coraz liczniej w mieście.