Małgorzata Teresa Suchanowska

RADNA MIASTA LUBLIN

Rozbudowa schroniska dla zwierząt przy ul. Mełgiewskiej

, 30 marca 2014

Zwracam się do Pana Prezydenta z uprzejmą prośbą o podjęcie działań dotyczących opracowania dokumentacji projektowej, w celu powiększenia Schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Obecny obiekt przeznaczony jest do przetrzymywania max. 200 psów oraz 300 kotów. Nadzór nad schroniskiem wskazuje, iż co miesiąc przybywa psów i obecnie przekroczone są normy. Nadwyżka powoduje, że boksy są przepełnione, a dobro zwierząt narażone ze względu na rywalizację w stadzie.

Taki stan schroniska nie spełnia wymogów sanitarno – epidemiologicznych.

W celu maksymalnego zapewnienia  bezpieczeństwa, obecnie psy są przetrzymywane w zewnętrznej części wybiegów.

W związku z powyższym powinna być przez Pana dostrzeżona konieczność rozbudowania schroniska dla zwierząt, tym bardziej że wymogi UE wskazują, iż  tak przepełnione i nieprzystosowane schronisko powinno być zamknięte. Sytuacja ta zmusza nas do podjęcia rozbudowy, a w tym roku przeznaczenia niewielkiej kwoty na opracowanie dokumentacji projektowej.

Proszę  Pana o priorytetowe potraktowanie niniejszego wniosku.