Małgorzata Teresa Suchanowska

RADNA MIASTA LUBLIN

Katastrofalna sytuacja finansowa w Motorze Lublin

, 31 marca 2014

Z wielką determinacją, proszę Pana  Prezydenta o informacje  dotyczące naszego wspólnego majątku Miasta, jakim jest spółka MOTOR Lublin S. A.

W trybie dostępu do informacji publicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 roku, o dostępie do informacji publicznej (D.U. Z 2001r. Nr 112, poz. 1198 ze zmianami), zwracam się do Pana jako  ustawowego przedstawiciela większościowego akcjonariusza spółki prawa handlowego o nazwie MOTOR Lublin S.A., z prośbą                  o odpowiedź na pytania:

  1. Czy prawdą jest, że z Gminą Lublin skontaktował się przedstawiciel inwestora zainteresowanego wykupem większości akcji spółki MOTOR Lublin?
  2. Czy wizje współpracy przedstawione przez przedstawiciela potencjalnego większościowego udziałowca MOTOR Lublin S.A. rokowały znaczną poprawę sytuacji finansowej tej spółki w krótkim czasie?
  3. Czy prawdą jest że ww. przedstawiciel nabywcy postawił warunek przeprowadzenia przez Gminę Lublin pełnego audytu spółki, dla której jest Pan ustawowym większościowym przedstawicielem?
  4. Czy audyt spółki MOTOR Lublin S.A. został zlecony przez Gminę Lublin, a jeżeli tak, to w jakim terminie i jakiemu rewidentowi?
  5. Jeżeli audyt został wykonany, to czy z jego wynikiem zapoznano przedstawiciela potencjalnego inwestora?
  6. Jeżeli przedstawiciel inwestora został zapoznany z wynikiem audytu, to jaka była jego decyzja w sprawie ?
  7. Czy prawdą jest, iż nie zostało złożone w terminie sprawozdanie finansowe MOTOR Lublin, za rok obrachunkowy od 01. lipca 2012 do 30 czerwca 2013 roku?
  8. Czy znane są Panu przyczyny, dlaczego dotychczas nie wybrano nowego prezesa MOTOR Lublin S.A?

Ze względu na fakt że jednym z członków rady nadzorczej MOTOR Lublin S. A. jest dyrektorem Biura Nadzoru Właścicielskiego UML, który w Pana imieniu sprawuje nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Gminy Lublin – pisząc do Pana niniejszą interpelację, proszę o osobiste rozpoznanie sprawy i merytoryczną odpowiedź na każde z  zadanych pytań oraz przedłożenie wyniku audytu.