Małgorzata Teresa Suchanowska

RADNA MIASTA LUBLIN

Grupa Kobiet Aktywnych Społecznie

, 23 maja 2014

Należy przede wszystkim  podkreślić, że podjęte przeze mnie działania związane z stworzeniem grupy „Kobiet Aktywnych Społecznie w Lublinie”, są wynikiem lekceważenia przez władze od początku tej kadencji Rady Miasta Lublin, brak swobodnych wystąpień, zapytań i interpelacji, również ograniczanie czasu wypowiedzi, konsultacji a przede wszystkim braku uczciwych odpowiedzi na pytania i pisma.

JAKO RADNA RADY MIASTA jestem  zobowiązana do podejmowania wszelkich działań wymaganych prawem, tj. art. 2 Kodeksu Karnego. Reprezentuję Mieszkańców Lublina którzy mnie wybrali i zaufali, aby w ich imieniu domagać się jawności i przejrzystości pracy Urzędu.

„Kobiety Aktywne Społecznie w Lublinie” są osobami które zetknęły się z patologią Urzędu Miasta Lublin a zwróciły się o pomoc do mnie podczas tej kadencji – jest nas trzydzieści. Współpracowałyśmy i postanowiłyśmy kontynuować współpracę dla dobra innych Mieszkańców Naszego Miasta.

W trudnych sprawach proszę o kontakt tel. 501- 473- 099,  e-mail  mtsuchanowska@wp.pl

Kliknij tutaj, aby obejrzeć materiał wideo w TVP Lublin