Małgorzata Teresa Suchanowska

RADNA MIASTA LUBLIN

Stadion zalany…

, 2 czerwca 2014

StadionMoja interpelacja do prezydenta miasta w sprawie budowy Stadionu Miejskiego przy ul. Krochmalnej w Lublinie na terenie zalewowym rzeki Bystrzycy:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jak zaawansowana jest budowa Stadionu Miejskiego w Lublinie?

  2. Czy w związku z ostatnimi opadami deszczu doszło do zalania płyty stadionowej, bowiem z załączników w postaci zdjęć przekazanych mi przez mieszkańców wynika, iż teren wokół stadionu jest zalany wodą?

  3. Z przywoływanych załączników wynika również, iż z terenu stadionu wywożona jest beczkowozami woda budowlana i wlewana jest (bez oczyszczenia) do studzienek kanalizacji deszczowej, czy w związku z tym nie naruszane są przepisy prawa w zakresie odprowadzania wód deszczowych?

  4. Biorąc pod uwagę że obiekt wybudowano w miejscu terenu zalewowo – powodziowego rzeki Bystrzycy, gdzie zwierciadło wód gruntowych wynosi od 1,5m do 3m, czy przewiduje Pan zabezpieczenie Stadionu Miejskiego przed zalewaniem i ile to będzie kosztowało?

  5. W związku z powyższym pytam, czy nie zwiększy to dodatkowo kosztów budowy stadionu?

Proszę o niezwłoczną odpowiedź, oraz udostępnienie i dołączenie do odpowiedzi na interpelację dokumentów przedstawiających koszty prac związanych z powyższymi czynnościami, które są wykonywane w trybie ciągłym.

Zdjęcie0033 Zdjęcie0031 Zdjęcie0029 Zdjęcie0028 P1040554 Stadion P1040542 P1040546 P1040545