Małgorzata Teresa Suchanowska

RADNA MIASTA LUBLIN

W sprawie przedsiębiorcy Pani Anny Halickiej w związku z budową ul. Muzycznej

, 1 czerwca 2014

Uprzejmie proszę Pana Prezydenta o udzielenie odpowiedzi w jakim celu został zmieniony projekt budowy ul. Muzycznej w rejonie ul Nadłącznej 10?

Kto i dlaczego zlecił kosztowne przeprojektowanie tak, iż omija się ruiny budynków z jednej strony, aby wyburzyć budynki przedsiębiorcy Pani Anny Halickiej, po stronie przeciwnej?

Czy w związku z powyższym podwyższone koszty realizacji inwestycji budowy

ul. Muzycznej, przez dodatkowe przeprojektowanie i w konsekwencji spowodowanie wykupu budynków firmy o znacznej wartości, znajduje racjonalne i ekonomiczne uzasadnienie?

Pragnę zapytać Pana czy jest Panu znany właściciel nieruchomości, którą ominięto w trakcie przeprojektowania?

Z uwagi na powagę sprawy proszę Pana Prezydenta o osobisty nadzór nad tą sprawą i wyjaśnienie okoliczności związanych z nią kosztów, które ponoszą wszyscy mieszkańcy i przedsiębiorcy.