Małgorzata Teresa Suchanowska

RADNA MIASTA LUBLIN

W sprawie ucywilizowania wjazdu na osiedle przy ul. Grygowej

, 2 czerwca 2014

Uprzejmie proszę Pana Prezydenta o odpowiedź, kiedy zostanie rozwiązana bardzo uciążliwa sprawa związana z dojazdem na osiedle przy ul. A Grygowej?

Kiedy zapewni Pan należytą obsługę komunikacyjną tego rejonu?

Osiedle liczące ponad 900 mieszkańców nie posiada legalnego – zgodnego z prawem wjazdu. Obecnie właściciel sąsiedniego terenu użycza mieszkańcom własnej drogi grzecznościowo i bezpłatnie.

Kiedy zostanie uregulowany stan prawny drogi dojazdowej?

Proszę Pana o podjęcie działań, które zgodnie z prawem pozwolą mieszkańcom korzystać z dróg miejskich.

Obecnie zamieszkujący osiedle zmuszeni są do łamania prawa, przez wjazd na przeciwległy pas ruchu, aby dojechać do bloków, co sprawia zagrożenie życia przy milczącym przyzwoleniu ZDiM.