Małgorzata Teresa Suchanowska

RADNA MIASTA LUBLIN

Prokuratura zajęła się wycinką w Parku Ludowym

, 13 czerwca 2014

Po moim zgłoszeniu Prokuratura Rejonowa w Lublinie zajęła się sprawą nielegalnej wycinki 340 drzew w Parku Ludowym.

W dniu 05.05. 2014r. zgłosiłam do Prokuratury Rejonowej Lublin – Północ zawiadomienie o niedopełnieniu podstawowych obowiązków przez Prezydenta Miasta Lublin, wynikających z przepisów prawa o jakich jest mowa w ustawach:
– o ochronie przyrody,
– prawo ochrony środowiska,
– zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawie,
– o ochronie zwierząt,
– prawo łowieckie,
– kodeks postępowania administracyjnego,

Oraz o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dodatkowo wnioskowałam w dniu 14. maja o zabezpieczenie całej dokumentacji inwestycji budowa dróg dojazdowych do Stadionu Miejskiego – trzech etapów w trybie natychmiastowym, mając podejrzenie iż dokumentacja nie była kompletna (utrudnienie w jej wgląd).

Z wnioskiem w dniu 19 maja zwróciłam się do Prokuratury Apelacyjnej o przeniesienie śledztwa do właściwej jednostki Prokuratury w Białymstoku, a głównym powodem było nie zabezpieczenie dokumentów i dobro, bezstronność śledztwa. Przekierowano sprawę o szczebel niżej do Prokuratury Okręgowej, która odmówiła mi przeniesienia. Zwróciłam się więc z wnioskiem do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o przeniesienie, teraz oczekuję na decyzję.

Proszę obejrzeć materiał wideo w Panoramie Lubelskiej (kliknij tutaj).