Małgorzata Teresa Suchanowska

RADNA MIASTA LUBLIN

1 miejsce pracy w hipermarkecie likwiduje 3-4 w lokalnym handlu

, 26 lipca 2014

Po to stworzyłam Grupę Kobiet Aktywnych Społecznie w Lublinie, aby wskazywać i uświadamiać mieszkańcom Lublina, co jest dla nich dobre, co się im należy i co mogą oczekiwać od urzędu sprawującego władzę.
kobietyaktywne1