Małgorzata Teresa Suchanowska

RADNA MIASTA LUBLIN

Plac na targowisko

, 7 września 2014

targowisko przy ruskiejRadni klubu PiS razem z kupcami wywalczyli (2000m) plac na targowisko w zastępstwie za plac targowy przy ul. Ruskiej. Przygotowana przy mojej pomocy Uchwała Obywatelska Mieszkańców, spowodowała burzliwą dyskusję i wymusiła obietnicę. Pan Prezydent K. Żuk z PO robi w Lublinie porządki w stylu PO. Nie ma się co łudzić, targowiska na podzamczu idą do likwidacji. W miejscu targowisk powstaną budynki mieszkalne, biurowe i galerie.

Władza uważa że nie musi konsultować z mieszkańcami Lublina tak ważnych decyzji i nie zwołała do tej pory powszechnych konsultacji społecznych do których mamy prawo (może zawnioskujmy o nie).

Prezydent w 2010 roku sam podpisał zarządzenie nr 342/2010 dotyczące powstania listy Dóbr Kultury Współczesnej w Lublinie, które teraz łamie. Na tej liście Podzamcze z obecnie istniejącymi tam targowiskami jest miejscem chronionym pod względem krajobrazowym i historycznym, to potencjał rangi krajowej (!)

Jest to fragment doliny wiążącej dwa najstarsze historycznie rejony miasta : Wzgórze zamkowe z Zamkiem z XII wieku, oraz wzgórze Czwartek z relikwiami V -VII wieku z najstarszą świątynią Lublina, kościołem Św. Mikołaja. Na podzamczu trzeba przeprowadzić modernizację w celu zapewnienia godziwych warunków pracy kupcom i kupującym, nie należy zwalczać konkurencji handlowej. Tylko targowiska nie zakłócają tej historycznej doliny,pod nimi biegnie skryta w rurach rzeka Czechówka. Gdzie w naszym pięknym mieście jest drugie takie miejsce otwartej przestrzeni publicznej, w której mieszkańcy lubiliby tak licznie przebywać ?