Małgorzata Teresa Suchanowska

RADNA MIASTA LUBLIN

Profilaktyka Zdrowia Seniora

, 18 września 2014

Moja obecność na spotkaniu „Profilaktyka Zdrowia Seniora” Inicjatywa Obywatelska dotycząca promowania zdrowia i trybu życia, organizator „Stowarzyszenie Samopomocy Terytorialnej”.

3 2 1