Małgorzata Teresa Suchanowska

RADNA MIASTA LUBLIN

SPRAWY DZIELNIC

Dziękuję gazetom: Nowy Tydzień, Dziennik Wschodni, Kurier Lubelski oraz Moje Miasto Lublin za udostępnienie artykułów.

Rudnik – Ponikwoda

Co się wydarzyło, historia:

 

 

Autobus na ul. Dożynkowej nr 74

Dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu mieszkańców dzielnicy Rudnik mogłam przygotować petycję i zebrać tysiąc podpisów, następnie złożyć do Prezydenta, aby otrzymać upragniony autobus (ze względu na wąską ulicę nie otrzymaliśmy większego autobusu, tylko busik). Proszę czytać artykuł:

Rudnik idzie do prezydentaBusik na Dożynkową

*


Przystanki autobusowe na ulicy Dożynkowej

Miejsc przystanków autobusowych nie konsultowano z mieszkańcami. Interweniowałam, aby przystanki były tam, gdzie mieszkańcy sobie ich życzyli (proszę szukać szczegółów w Interpelacjach).

*


Przejścia dla pieszych na ulicy Dożynkowej

Wszystkie przejścia dla pieszych zostały wykonane po mojej interwencji (proszę szukać szczegółów w Interpelacjach).

*


Chodnik i oświetlenie na Dożynkowej

Obecnie mamy wykonane połowę chodnika.  Na mój wniosek do budżetu miasta na 2012 rok, przeznaczono środki finansowe – milion – złotych na dokończenie chodnika i oświetlenie całej ulicy.

Proszę szukać szczegółów w Interpelacjach. Proszę czytać pismo, które składałam:

*


Uratowanie 222 drzewa przy ulicy Dożynkowej

Interwencja w sprawie wycinki drzew. Proszę szukać szczegółów w Interpelacjach. Poniżej artykuł prasowy:

*


Oczyszczenie wąwozu przy ulicy Bluszczowej

Wąwóz przy zbiegu ulic Bluszczowa i Walecznych został zasypany ziemią z budowy. Dzięki mojej interwencji został już oczyszczony.

Proszę szukać szczegółów w Interpelacjach.

*


Osiedle z kontenerów na ulicy Grodzickiego

Wspólnie z mieszkańcami utworzyliśmy „Społeczny Komitet Na Rzecz Rozwoju ul. Grodzickiego„. Przewodniczącą komitetu jest Małgorzata Oleszczuk (email: s-kom@wp.eu). Został złożony protest przeciwko budowie kontenerów socjalnych na granicy dzielnicy Ponikwoda i Hajdów-Zadębie. Poparłam petycję i wspólnie zbieraliśmy podpisy – 1308 mieszkańców. Zapobiegliśmy w ten sposób budowie socjalnych kontenerów, w których mieli zamieszkać biedni ludzie. Dzięki temu mogli oni zostać w swoich dotychczasowych mieszkaniach. Jestem przeciwko dyskryminacji i segregacji – biedni też mają prawo do życia w normalnych warunkach.

Proszę szukać szczegółów w Interpelacjach. Umieszczam treść petycji:

*


Uchwała obywatelska w sprawie budowy zespołu boisk przy Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Magnoliowa 8

Pomoc w inicjatywie obywatelskiej. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie budowy zespołu boisk. Zebrano podpisów – 1472 pod uchwałą. Projekt złożony 18 listopada 2011, uchwalony 19 stycznia 2012 roku.

Uzasadnienie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w sprawie budowy boisk przy Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej (Ponikwoda):

***


Miasto

Sprawa dotycząca miejsca pracy kupców – załatwiona

Po mojej interwencji kupcy otrzymali nowe miejsca handlowe przy ul. Ruskiej.

Proszę szukać szczegółów w Interpelacjach. Zamieszczam artykuł prasowy:

*


Ratuszowe umowy-zlecenia

Wnioskowałam o udostępnienie umów-zleceń, zawartych przez urząd miasta. Proszę szukać szczegółów w Interpelacjach.

*


Zagraniczne wyjazdy urzędników

Zapytałam o celowość służbowych wyjazdów zagranicznych miejskich urzędników. Proszę szukać szczegółów w Interpelacjach.

***


Kalina

Pomoc i poparcie przy odzyskaniu bezpłatnego parkingu na ul. Daszyńskiego

Obecnie jest już ogólnodostępny dla mieszkańców.

*


Ul. Walecznych – moje poparcie dla stowarzyszenia „Ochrony Miejsc Zapomnianych”

Obrona cmentarza u zbiegu ulic Walecznych i Unickiej przed wielokubaturową zabudową – „blaszany supermarket” na zamkniętym Cmentarzu.

Protest podpisany przez 2200 osób. Proszę szukać szczegółów w Interpelacjach. Poniżej treść protestu oraz artykuły prasowe:

*


Wspieram  inicjatywę Obywatelską rodziców w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 i 5  w Lublinie

Wspieram obywatelską inicjatywę uchwałodawczą w sprawie wznowienia funkcjonowania stołówek szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lublin poprzez  przywrócenie pracy kuchni  w Zespole  Szkół Ogólnokształcących nr 4 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr  5 w Lublinie od 1 września 2012 r. Proszę państwa o pomoc w zbieraniu podpisów. Przedstawiam wzór tabeli z obowiązkowym hasłem na każdej stronie:

LISTA na_podpisy

Uzasadnienie uchwały

***


Tatary

Uchwała obywatelska w sprawie budowy boiska przy Gimnazjum nr 17, ul. Maszynowa 2

Pomoc w inicjatywie obywatelskiej. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie budowy boiska sportowego przy Gimnazjum nr 17 w Lublinie, ul. Maszynowa 2, oraz pomoc w zbieraniu podpisów – 2077 – pod uchwałą. Projekt złożony 18 listopada 2011, uchwalony 19 stycznia 2012 roku

Uzasadnienie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w sprawie Gimnazjum nr 17 (Tatary):

*


Uchwała obywatelska w sprawie budowy boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Przyjaźni 12

Pomoc w inicjatywie obywatelskiej. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie budowy boisk sportowych oraz pomoc w zbieraniu podpisów – 3151 – pod uchwałą. Projekt złożony 18 listopada 2011, uchwalony 19 stycznia 2012 roku.

Uzasadnienie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w sprawie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 (Tatary):

*


Remont Świetlicy Integracyjnej ,,PROMYK” przy ul. Odlewniczej 11a w Lublinie

Ufam że podzielą państwo pogląd mówiący o tym, że małe sprawy składają się na rzeczy wielkie i dlatego warto czynić te pierwsze zwłaszcza gdy dotyczą spraw dzieci. Działania moje i Radnych Dzielnicy w tej sprawie doprowadziły  do tego że remont jest już zakończony. Proszę czytać interpelację.

***


Uchwały Obywatelskie

Podstawa prawna uchwały obywatelskiej